Login

Privacybeleid

Gegevensbescherming op Onlinehairacademy.com

Via dit Privacybeleid informeren Millionways B.V. en Total Hair Academy B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Millionways B.V. en Total Hair Academy B.V. zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Online Hair Academy”. Online Hair Academy respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Online Hair Academy, Den Ilp 8, 1127 PA, Den Ilp, Nederland.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Online Hair Academy in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanmelding voor onze nieuwsbrief, aanvraag van onze brochure, of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Online Hair Academy persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Online Hair Academy gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • relatiebeheer;

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Online Hair Academy maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Online Hair Academy is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Online Hair Academy vallen.

Inzage

U mag Online Hair Academy vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Online Hair Academy verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze contactpagina.

© 2018-2023
X